01975046
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
795
7467
35272
1975046

Z terenu Parafii Św. Krzyża pochodzą:

Radoslaw Zmitrowicz

Bp Radosław Zmitrowicz OMI (ur. 2 września 1962 w Gdańsku) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej. Dzieciństwo i młodość spędził w Kozienicach. W 1981 wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1989 z rąk biskupa Stanisława Napierały. 29 listopada 2012 Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej, ze stolicą tytularną Gypsaria. Sakry udzielił mu 9 lutego 2013 biskup Leon Dubrawski

ks stanislaw pindera

Ks. Infułat Stanisław Pindera ur. 23 XI 1946 r. w Kozienicach. Otrzymał święcenia kapłańskie 13 VI 1970 r. Mianowany został Proboszczem w naszej Parafii 15 VI 1982 r. Od 1989 r - Kanonik Kapituły Katedralnej, od 1991 Kapelan Honorowy Jego świątobliwości Jana Pawła II, Szambelan Tajny Papieski, od 2006 r. Prałat Honorowy Jego Świątobliwości Jana Pawła II, od 2008 r.  Protonotariusz Apostolski Jego Świątobliwości Benedykta XVI, od 1991 r. podniesiony do godności Kapelana Jego Świątobliwości, a od 2017 r. Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej. Obecnie pełni funkcję Wikariusza Biskupiego oraz jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej w Diecezji Radomskiej.

Szewczyk 2

ks. Kan. Andzrzej Szewczyk

Kumierczyk

 + ks. Kan. Stanisław Kuśmierczyk

Lenartowicz

ks. Kan. Wiesław Lenartowicz

Wardawy

o. Piotr Wardawy OFMCap urodził się 28 kwietnia 1976 roku w Przemyślu. Od wczesnych lat dzieciństwa wraz z rodziną zamieszkał na stałe w Kozienicach. Edukację odbył w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach, a następnie w Technikum Mechanicznym przy Zespole Szkół Chemicznych w Pionkach. Od początku lat dziewięćdziesiątych współtworzył środowisko Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Kozienicach. Przez 10 lat był ministrantem w kaplicy św. Józefa przy Siostrach Franciszkanach od Cierpiących. Po maturze wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w której 16 lutego 2003 roku złożył śluby wieczyste, a 30 maja 2004 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Antoniego Pacyfika Dydycza. Po święceniach pracował trzy lata w duszpasterstwie powołań. Następnie przez cztery lata był duszpasterzem bezdomnych przy jadłodajni przy klasztorze warszawskim kapucynów na Miodowej. Po doświadczeniach pracy z osobami wykluczonymi przełożeni skierowali go do pomocy osobom bezdomnym i byłym więźniom do ośrodkaprzy zakładzie karnym w Czerwonym Borze. Następnie przez sześć lat mieszkał i pracował w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Od lipca 2018 roku podejmuje posługę w domu rekolekcyjnym w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu.

57a45fb571f61 o

ks. Piotr Popis sen.

IMG 2460

ks. Wojciech Marchewka

Nowacki

ks. Jarosław Nowacki USA

 

 

ks. Ireneusz Pierzchała USA

                                                                                                            

ks. Piotr Popis jun.

IMG 2462

ks. Rafał Miękus

IMG 7976

o. Michał Dragan OSB (Benedyktyn). Urodzony w roku 1977 w Kozienicach we wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. 30 października 1977 roku przyjął sakrement chrztu świetego otrzymujął imię Michał Jacek. Uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozienicach i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. W latach 1996 - 2001 odbył studia z zakresu prawa świeckiego na KUL. Podczas ostatniego roku studiów skierowany na stpendium semestralne KAAD w Kolonii na wydziałach prawa i filozofii Uniwersytetu Alberta Wielkiego. Po studiach podejmuje pracę w audycie finansowym i jednocześnie kontynuje studia podyplomowe z prawa (handlowe / gospodarcze, europejskie i międzynarodowe) na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Podejmuje pracę w kancelariach z zakresu prawa podatkowego w Poznaniu i Warszawie. W 2007 roku zdaje egzamin na doradcę prawa podatkowego. W 2007 roku w kościele św. Marcina w Warszawie przyjmuje szkaplerz karmelitański. Prowadzi scholę przy parafii św. Dominika na warszawskim Służewie. 11 listopada 2010 roku wstepuje do Zakonu Benedyktynów w Klasztorze Zwiastowania w Biskupowie. 8 września 2012 r. składa pierwsze śluby. Odbył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystą profesje wieczystą złożył  12 maja 2015 roku. Święcenia diakonatu otrzymał 22 sierpnia 2017 roku we wspomnienie Maryi Królowej. Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 2018 roku z rąk o. bpa Rudolfa Pierskały, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Obecnie jest podprzeorem zakonu.  

IMG 8804

o. Sebastian Piasek OFMCap (brat Mniejszy Kapucyn). Urodzony 4 stycznia 1989 roku w Kozienicach. Rodzice - mama Alicja i tata Stanisław. Ma troje rodzeństwa: Krzysztof, Kamil i siostra Ilona. W Kozienicach ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego. Przed wstąpieniem do zakonu udzielał się w harcerstwie (ZHR) i duszpasterstwie przy Siostrach Franciszkankach od Cierpiących. Do zakonu Braci mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej wstąpił we wrześniu 2008 r., gdzie złożył wieczyste sluby 10 stycznia 2016 roku. W maju 2018 r., ukończył studia teologiczne uzyskując tytuł magistra teologii. 20 maja 2018 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk o. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap w Lublinie i został skierowany do pracy we wspólnocie Klasztornej w Białej Podlaskiej. 

Ks. Adam Węgrzyn

Ks. Adam Węgrzyn SDB

 

Ks Piotr Gozdalik

Ks. Piotr Gozdalik