01975061
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
810
7482
35272
1975061

Kancelaria Parafialna

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ UDAJĄC SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ? IMG 8769

 Dla wielu osób jedynym miejscem poza budynkiem kościelnym, w którym spotykają się ze swoimi księżmi jest biuro parafialne - KANCELARIA PARAFIALNA. Sprawy, które załatwiamy w kancelarii parafialnej mają często związek z przełomowymi momentami naszego życia lub naszych bliskich. Poniższe wytyczne zebrano, by ułatwić Ci - drogi Bracie i droga Siostro, przeprowadzenie spraw tak ważnych dla naszego życia. W różnych częściach Polski i świata mogą występować drobne różnice zwyczajowe w stosunku do zaprezentowanych wskazówek, które mają zastosowanie w większości wypadków.

WEJŚCIE DO KANCELARII PRZY PARAFII ŚW. KRZYŻA W KOZIENICACH ZNAJDUJĘ SIĘ PO LEWEJ STRONIE DOMU PARAFIALNEGO.

Telefon dotyczący spraw kancelaryjnych i posługi sakramentalnej 

do Księdza Dyżurnego:

570 603 007

Kancelaria Parafialna

czynna jest w nastepującym porządku:

Poniedziałek - Piątek

                                                       Rano: 830 - 930 i Po południu od 1830 - 1930 

RW czasie Kolędy czynna tylko po poranych Mszach Św., od godz., 7 30 - 00
 

 Sobota:

Czynna tylko w godzinach porannych 830 - 930

Kancelaria nieczynna:

 W Niedziele, Święta Kościelne i Państwowe,

 oraz rano w I Piątek i I Sobotę miesiąca.


UWAGA:Przy załatwianiu spraw w kancelarii warto sobie przypomnieć, w których parafiach przyjmowało się poszczególne sakramenty święte (ważne w wypadku częstych przenosin, Rodziny, Rodziców i własnych). Ułatwi to pracę księżom i oszczędzi nam zbędnego biegania i nerwów! Pomocne mogą być w tym spisy parafii w Polsce, dostępne w niektórych biurach parafialnych i kuriach. Należy wówczas przewidzieć dodatkowy czas na korespondencyjne ściągnięcie potrzebnych zaświadczeń.
Należy dołożyć starań, aby w kancelarii nie przedstawiać „pamiątek Chrztu” ani dawno wydanych świadectw, ponieważ metryka ważna jest trzy miesiące. Ma to znaczenie szczególnie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, gdyż na świadectwie chrztu wystawianym w tym celu odnotowuje się brak adnotacji nt. innego małżeństwa w księdze parafialnej (dodatkowe zabezpieczenie przed bigamią). Nawet jeśli dziesięć razy zmieniamy parafię, dane o zawartym małżeństwie, przyjętych święceniach, otrzymanym bierzmowaniu, a niekiedy i I Komunii Świętej zawsze spływają do parafii, w której byliśmy ochrzczeni! Dzięki sumiennemu prowadzeniu ksiąg parafialnych można nawet po wiekach odnaleźć swoich katolickich przodków, na podstawie kancelaryjnych zapisów. Tak właśnie postępują niektórzy, zwracając się w tej sprawie o pomoc do proboszczów.

 IMG 8775IMG 8776

IMG 8773IMG 8774

 SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest wity

 Chrzcząc dzieci dajemy im to, co najlepsze - ŻYCIE W BOGU.  Ten sakrament jest INICJACJĄ człowieka w sferę duchowych oddziaływań Boga, a różne religijne obrzędy inicjacji dzieci znamy też w innych kulturach i religiach. Skoro nie wątpimy, że w Jezusie Chrystusie Bóg „postawił ostatnią kropkę nad i” swego Objawienia, które w Duchu Świętym jest kontynuowane przez dzieje, to ochrzczenie dziecka w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego włącza je w pełni w przygodę życia z Bogiem, w której w innym razie Chrzest wityuczestniczyłoby tylko w jakimś stopniu - lub mogłoby go w ogóle nie doświadczyć.
Chrzest, który usuwa wszelki grzech, chroni dzieci przed wpływami szatana, szczególnie do czasu, gdy nabiorą większego rozeznania moralnego, co do dobra i zła.

 POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary - „zaświadczenie o tym, że możemy być rodzicami chrzestnymi”, jeśli rodzice chrzestni są poza terenem parafii

a14Rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. W razie śmierci, nieobecności lub zaniedbań religijnych ze strony rodziców naturalnych - rodzice chrzestni mają obowiązek zatroszczyć się o przekazanie wiary chrzestnym dzieciom. Mają się modlić za te dzieci, o to by rosły we wierze, czyli czyniły ją coraz bardziej swoją. NIKT JEDNAK NIE DA TEGO, CZEGO SAM NIE POSIADA. Wybierając na rodziców chrzestnych osoby żyjące niemoralnie, z dala od Boga, nie praktykujące, jako gwarantów wiary naszych dzieci w razie naszych niedociągnięć - wystawiamy dziecko na wielkie niebezpieczeństwo wzrastania w przekonaniu, że tak właśnie powinni żyć ludzie wierzący. PAMIĘTAJ! - Lepsi rodzice chrzestni ubodzy a żyjący Bogiem na co dzień, niż sypiący prezentami, a żyjący jak poganie. Inne rozwiązania mijają się z celem.  

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

bierzmowanieBierzmowanie jest najlepszą okazją by ponownie, u progu dorosłego życia, tym razem w pełni świadomie i dobrowolnie wybrać Chrystusa jako Jedynego, Osobistego Pana i Zbawiciela. Duch Święty w Bierzmowaniu przynosi człowiekowi nowe duchowe zdolności, które przyjęte i pielęgnowane, przemieniają wiarę ze smutnego i uciążliwego obowiązku w nowy "tajny napęd" człowieka, uzdalniając go do czynów wiary, których w innym wypadku nawet by się po sobie nie mógł spodziewać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie, stąd według tej tradycyjnej kolejności wymienia się bierzmowanie przed I Komunią Świętą. PAMIĘTAJ! - Związek Bierzmowania z katechizacją jest silny, ponieważ jeśli ma się Kogoś wybrać w sposób dojrzały - trzeba najpierw o Nim coś wiedzieć!

POTRZEBNE DOKUMENTY

 • metryka chrztu - Ad sacra
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Wiara w REALNĄ OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE jest z całą mocą wyznawana nie tylko w Kościele Katolickim, ale i Prawosławnym, ma silne udokumentowanie w Biblii i stanowi konsekwencję tego, kim był Jezus Chrystus. I Komunia witaCzasami wydaje się, że dzieci nic nie rozumieją z tych wielkich tajemnic. Tymczasem I Komunia Święta jest podstawowym i życiowo znaczącym, pierwotnym doświadczeniem Boga przez dziecko, które ukierunkuje resztę jego życia religijnego. PAMIĘTAJ! - Twoje dziecko podczas I Komunii Świętej czeka przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, a nie na zegarki, rowery i komputery (to jest tylko zwiewny załącznik to tego Skarbu, który dziecko pierwszy raz przyjmuje do swego Serca).

POTRZEBNE DOKUMENTY

 • metryka chrztu dziecka - Ad sacra

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA KATOLICKIEGO

Sakramentu małżeństwa nie udziela ksiądz!!! Udzielają go sobie SAMI MAŁŻONKOWIE, wiążąc się przed Bogiem wzajemną przysięgą!!! Sakrament mazestwaPonieważ małżeństwo jest sprawą publiczną, dotyczącą nie tylko Tych Dwojga - czynią to przed kapłanem lub diakonem jako urzędowym przedstawicielem Wspólnoty Kościoła, który w jej imieniu odbiera przysięgę małżeńską. Ślub uczyniony w Kościele pociąga za sobą Boże błogosławieństwo, które jeśli przyjęte z wiarą - stanowi najpewniejszą gwarancję trwałości i powodzenia związku.

UWAGA: Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają DŁUGĄ I ZŁOŻONĄ PROCEDURĘ, której raczej nie da się skrócić. W kancelarii oczekuje się OBOJGA NARZECZONYCH NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM (reguły lokalne mogą być bardziej wymagające). Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, brak zastrzeżeń, co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych na podstawie których, w razie wątpliwości, można stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. DO MAŁŻEŃSTWA NIE MOŻNA PODEJŚĆ "Z MARSZU".

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu; aktualność metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości (na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania)
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej.
 • zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

UWAGA! W niektórych regionach istniała praktyka "zaliczania" katechezy szkolnej jako przedmałżeńskiej. Obecnie praktykuje się powszechnie osobną katechezę przedmałżeńską, prowadzoną przy parafiach, w skład której wchodzi najczęściej: osiem tematów, prezentowanych na czterech kolejnych spotkaniach (4 x 2x45 min.). Katechezę tę prowadzą osoby duchowne i świeckie oraz przeważnie trzy spotkania dotyczące poradnictwa rodzinnego - m.in. naturalnych metod planowania rodziny - prowadzą świeccy. PAMIĘTAJ!!! - MIŁOŚĆ TO NIE UCZUCIE, JAK TO WIELE RAZY BŁĘDNIE MOŻNA USŁYSZEĆ. MIŁOŚĆ TO CNOTA WYRAŻONA POSTAWĄ GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA TAKIM, JAKI ON JEST - ZE WSZYSTKIM, CO MA I SOBĄ REPREZENTUJE - Z TYM, CO W NIM PIĘKNE I TYM, CO W NIM NIEDOSKONAŁE!!! Wielu młodych ludzi przed ślubem widzi tylko to, co piękne. Zapomina, że życie ma również te trudne strony. TO NIE JEST ŁATWE I NIGDY NIE BĘDZIE ŁATWE!!! ALE WŁAŚNIE DLATEGO ODKRYWANIE I POZNAWANIE CZŁOWIEKA JEST TAKIE PIĘKNE I ZAJMUJE LUDZIOM CAŁE ŻYCIE!!!  

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

I POWOŁANIE DO ŻYCIA ZAKONNEGO

KapastwoJeśli odkrywamy powołanie do życia kapłańskiego lub / i zakonnego, i rozeznaliśmy, że taka jest nasza droga - zanim udamy się do seminarium lub klasztoru - kierujemy się najpierw na rozmowę do ks. proboszcza. ROZMOWA MA NA CELU: - zorientowanie się i odpowiednie pokierowanie kandydata / kandydatkę, co do wyboru miejsca formacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • świadectwo chrztu (o ile chrzest był w innej parafii) z adnotacją o bierzmowaniu
 • maturalny certyfikat katechizacji (do kapłaństwa) lub świadectwo ukończenia nauki religii
 • świadectwo maturalne szkolne (do kapłaństwa)
 • opinia katechety o kandydacie / kandydatce
 • własnoręcznie napisany życiorys z motywacją (zależnie od potrzeb i wymagań)

POGRZEB KATOLICKI

PogrzebUWAGA: Pogrzeb NIE JEST SAKRAMENTEM, tylko tzw. SACRAMENTALE - CZYNNOŚCIĄ LITURGICZNĄ.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala) - czasem wystarczy tylko informacja słowna