01975067
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
2
2
35272
1975067

Powołanie

Sakrament Kapłaństwa i życie zakonne

 

 

KapastwoJeśli odkrywamy powołanie do życia kapłańskiego lub / i zakonnego, i rozeznaliśmy, że taka jest nasza droga - zanim udamy się do seminarium lub klasztoru - kierujemy się najpierw na rozmowę do ks. proboszcza. ROZMOWA MA NA CELU: - zorientowanie się i odpowiednie pokierowanie kandydata / kandydatkę, co do wyboru miejsca formacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

  • świadectwo chrztu (o ile chrzest był w innej parafii) z adnotacją o bierzmowaniu
  • maturalny certyfikat katechizacji (do kapłaństwa) lub świadectwo ukończenia nauki religii
  • świadectwo maturalne szkolne (do kapłaństwa)
  • opinia katechety o kandydacie / kandydatce
  • własnoręcznie napisany życiorys z motywacją (zależnie od potrzeb i wymagań)