01975080
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
15
15
35272
1975080

Kozienickie Hospicjum Domowe

Hospicjum im. Sługi Bożej s. Kazimiery Gruszczyńskiej

 

 

 

Telefon:
661 311 034


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:
ul. Jana Kochanowskiego 2
26-900 Kozienice


Nazwa banku i numer rachunku:
Bank PeKao SA o/Kozienice
nr 29 1240 5862 1111 00108297 6641

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

oraz

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 1. Caritas Diecezji Radomskiej prowadzi wypożyczalnię sprzętów medycznych:

- łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem (kaucja 800zł)

- łóżko rehabilitacyjne z materacem (kaucja 600zł)

- koncentrator tlenu (kaucja 600zł) opłata za filtr i rurki (tzw. wąsy) 120zł pobierana przy wpłacaniu kaucji, wymiana filtra co 400 godzin pracy koncentratora dokonywana przez osobę z wypożyczalni.

- materac przeciwodleżynowy (kaucja 200zł),

- kule ortopedyczne (kaucja 50zł),

- balkonik (kaucja 100zł).

- ssak (kaucja 600zł)

- krzesło toaletowe (kaucja 100zł)

- wózek inwalidzki (kaucja 250zł)

 1. Osoba wypożyczająca dokonująca wypożyczenia sprzętu, składając i podpisując osobiście umowę użyczenia z Wypożyczalnią, oświadcza, że została poinformowana
  o treści regulaminu i zapoznała się z nim, rozumie jego zapisy, przyjmuje je
  do stosowania i zaakceptowała jego postanowienia.
 2. Wypożyczalnia użycza sprzęt medyczny, a Osoba wypożyczająca bierze go
  do użytkowania na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po wcześniejszym skontaktowaniu się z Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego.
 3. Okres użyczenia sprzętu rozpoczyna się z chwilą podpisania karty wypożyczenia. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym,
  oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji do Wypożyczalni w terminie
  6 miesięcy od daty wypożyczenia lub w sytuacji braku potrzeby korzystania
  ze sprzętu.

         Zdanie sprzętu rozumie się przez oddanie urządzenia, łącznie ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego dalszej pracy na podstawie protokołu zwrotu sprzętu potwierdzającego jego kompletność. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się
za niezwrócony.

 1. Przeszkolenia w zakresie obsługi i instalacji sprzętu dokonuje pracownik CDR odpowiednio przeszkolony i pracujący w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.
 2. Sprzęt wypożyczany jest na członka rodziny nie na osobę chorą. Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest osobiście w wypożyczalni po wcześniejszym zgłoszeniu do Parafialnego Zespołu Caritas pod nr tel. 664 – 263 – 081, bądź po osobistym zgłoszeniu w kiosku Caritasu przy ul. Warszawskiej.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt wpłaca kaucję zwrotną. Kaucja podlega zwrotowi
  po zakończeniu użyczenia sprzętu. Jeżeli wypożyczony sprzęt zostanie zwrócony
  w stanie uszkodzonym lub nienależytym, określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wypłata kaucji zostaje wstrzymana do czasu ustalenia wartości uszkodzenia sprzętu. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych
  do przywrócenia sprzętowi należytego stanu. Stawki kaucji za poszczególne sprzęty rehabilitacyjno - medyczne ustala dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.
 4. Po przedstawieniu informacji od lekarza o potrzebie sprzętu dla osoby chorej, potwierdzeniu wpłaty kaucji, osoba wypożyczająca może odebrać sprzęt
  z Wypożyczalni. Koncentrator tlenu, ssak wypożyczany jest na wyraźne wskazanie lekarza a osoba wypożyczająca w/w sprzęt powinna być przeszkolona przez lekarza
  lub pielęgniarkę w zakresie obsługi posiadać pisemne potwierdzenie.
 5. Odbiór sprzętu medycznego odbywa się transportem osoby wypożyczającej. Pracownicy CDR nie transportują i nie montują sprzętu w domu osoby chorej.
 6. Osoba wypożyczająca ma obowiązek używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem
  i zobowiązana jest do powiadomienia Wypożyczalni o każdorazowej zmianie jego miejsca eksploatacji oraz awariach.
 7. Osoba wypożyczająca nie może użyczać lub podnająć sprzętu osobom trzecim.
 8. W chwili podpisania karty wypożyczenia, Osoba wypożyczająca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony sprzętu przed kradzieżą i utratą.
 9. Jeżeli Osoba wypożyczająca nie zwróci sprzętu, w terminie ustalonym
  z Wypożyczalnią, zagubi lub odsprzeda sprzęt wypożyczony zobowiązana jest do zapłaty kwoty wartości katalogowej sprzętu, w terminie określonym przez Wypożyczalnię.
  W przeciwnym wypadku zostanie wszczęte postępowanie prawne wobec osoby wypożyczającej sprzęt.
 10. Wypożyczalnia zwraca osobie wypożyczającej kaucję zwrotną, po zwrocie sprzętu
  i sprawdzeniu stanu technicznego.
 11. Osoby wypożyczające sprzęt z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego zostały poinformowane o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Radomskiej zgodnie z ustawą tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922.(z późniejszymi zmianami.) Nie podpisanie niniejszego regulaminu oznacza, iż osoba wypożyczająca nie akceptuje jego zapisu i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, skutkiem tego jest niemożliwość wypożyczenia sprzętu z Wypożyczalni.

 

Numer Telefonu wypożyczalni sprzętu medycznego i pomocniczego Grupy Hospicyjnej Apostolatu Chorych. Parafialny Zespół Caritas w Kozienicach. Tel. 664 – 263 – 081. 

Do pobrania:

- Regulamin wypożyczania sprzętu

- Karta wypożyczenia sprzętu